Jan van Gelder; Door zijn rol als programmamanager, senior beleidsadviseur steeg Sikko het ambtelijk apparaat te boven en wist hij onderwijs, politiek en vraag van de inwoners dichter bij elkaar te  brengen. Naast het leereffect wat hij teweeg bracht wist hij de verschillende talen van organisaties te verbinden waardoor beleid, onderzoek en uitvoering concreet tot planvoering en uitvoering komt.

Hamit Karakus, voormalig wethouder wonen en economie in de gemeente Rotterdam en momenteel directeur Platform31; Als programmamanager woonservicegebieden heeft Sikko vele stakeholders in de stad bij elkaar gebracht was het managen van de belangen een uitdaging. Wonen en Zorg is voor Sikko niet alleen maar een kwestie van bouw en zorglogistiek aan elkaar koppelen, maar heeft hij tevens een hart voor de kwetsbare en senioren groepen. Het gebiedsgericht werken, de dataverzameling en bijeenkomsten waren met Sikko als verbinder goed georganiseerd waardoor de koers, samenwerkingsmogelijkheden helderder zijn geworden.

Michel de Visser, adviseur, bedrijfskundige, sector zorg en welzijn: Ik werk sinds 2011 met Sikko samen. Sikko is iemand waarbij verbinden centraal staat, zowel denkend op de korte als de lange termijn en oog voor ieders (soms wisselende) belang. Verbinden van partijen en verbinden van operationele uitgangspunten aan tactisch beleid en strategische doelstellingen. In een dynamisch krachtenveld vol veranderingen en wisselende belangen werkt Sikko en doet dat met verve en elan, gericht op het bereiken van concreet resultaat voor die groepen in de samenleving die dat nodig hebben.

Erik van der Zeijden, directeur INZOWIJS en de Zorgfabriek Leiden; Sikko heeft als bidmanager, schrijver en offerte specialist de diverse partijen en opgaven voor de offertefase tot een goed einde weten te brengen. Zowel juridisch als inhoudelijk een lastig en intensief traject waarbij energie en incasseringsvermogen van Sikko groot was in de piek van werkzaamheden en daarbij aan te leveren documenten en inhoudelijke bijdragen.

Frans Vos, Partner BMC Advies groep; Sikko is een sleutelfiguur in de aanpak van de grote maatschappelijke opgaven op het vlak van zorg, wonen en participatie. Hij is een meester in het benutten van de wisselwerking tussen nieuwe beleid (on)mogelijkheden en het innovatief vermogen van partners in de stad. Daarmee is hij een voorbeeld van een veelzijdig manager, die daadwerkelijk niet vanuit een ivoren toren functioneert.

Peter Muis, manager beleid en kwaliteit Lelie Zorggroep, Sikko is een gedreven projectmanager die mensen en organisaties weet te verbinden. Schakelt tussen politiek, (deel)gemeentelijk beleid en instellingen/ondernemingen. Onderhoudt op actieve en plezierige manier de relaties, die wel moeten leiden tot resultaten. Werkt vanuit een visie die gericht is op het welzijn van de ‘cliënt’ en weet anderen daarin mee te nemen.

Dini Smilde, voorzitter GENERO netwerk Rotterdam, partner Pallas Health Research. Als penvoerder en programmamanager van “Even Buurten” behaalde Sikko mooie resultaten door zijn focus op de einddoelen, zoals passende ondersteuning voor ouderen, en het contact met alle stakeholders. Voor initiatiefnemer GENERO – netwerk ouderenzorg, Hogeschool Rotterdam, alle betrokkenen uit wonen, zorg en welzijn en de Erasmus Universiteit was het een nuttig en leerzaam traject. Sikko wist op diverse fronten de juiste keuzes en beslissingen te sturen zodat uiteindelijk de eindgebruiker: kwetsbare ouderen in de Rotterdam baat hebben bij de integrale wijkaanpak. Ook professionals zijn nog steeds enthousiast en actief in het coördineren van de sociale netwerken met ouderen en bevestigen de meerwaarde voor kwetsbare ouderen.

logo-argos-zorggroep
logo-indebuurt033
logo heeren loo
logo-gas
logo-gemeente-rotterdam