Iedereen die veranderingen aanstuurt in het sociaal domein of de zorgsector kent de vragen:

  • Mooie visie, mensgerichte aanpak, ambitieuze plannen, maar hoe resultaten te borgen?;
  • Wanneer gaan we met al die stakeholders onze doelen bereiken?;
  • Hoe brengen we beoogde samenwerking  in de praktijk en hoe borgen wij de kwaliteit?;
  • Wanneer kunnen we het de klant optimaal faciliteren, binden vanuit zijn vraagstelling?;
  • Welke interventies zijn relevant om tot de juiste acties en eindresultaten te komen?;
  • Hoe blijven we de concurrentie voor en maken we een onderscheidende propositie?;

In de wereld van het sociaal domein en de zorg zijn momenteel transities en transformaties leidend en de APPLY FACTORY (in NL de Toepas fabriek) heeft de juiste ervaring en tools hiervoor.

Veel van onze klanten hebben dan ook de volgende testimonia gegeven na de opdracht:
✓ We konden de nieuwe werkwijze snel operationaliseren en is geborgd in de praktijk.
✓ Het is nu zo georganiseerd met de stakeholders dat je er ook wat aan hebt en er draagvlak is.
✓ Het appliceren, van visie naar de uitvoering beredeneren, gaf ons de werkzame handvaten en was het toepassen alleen nog een kwestie van doen!

De Apply Factory is opgezet door Sikko Bakker die meer dan 30 jaar ervaring heeft in de zorg, de overheid, sociaal domein en implementatie van complexe programma’s voor zorg, wonen en welzijn.