Als het mis kan gaan in de democratische beginselen van de gemeentelijke machtsverdeling is het wel bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Is de toename van de splinterpartijen een zege of een gevaar voor de democratie in Nederland, de gemeenten? Zeker is dat transformaties, kwaliteit in bestuur voor zorg en welzijn daardoor in de besluitvorming in een vertraging komt en draagvlak voor de participatiemaatschappij daarmee verdwijnt.

APPLY FACTORY heeft veel ervaring in het betrekken van inwoners bij nieuwe woonzorgprojecten, welzijnsnetwerken of het programmeren van het aanbod zorg en welzijn. De eerste fase in de benadering van het lokale netwerk is een basisbenadering naar alle betrokkenen met focus op meten  van belangen betrokkenheid en creëren draagvlak. Met de vele kleine partijen die er nu ontstaan in gemeenten is de vraag op welk schaalniveau democratie nu het beste werkt als het gaat om inspraak, maar belangrijker met welk resultaat en eindbesluit zijn de wijkbewoners of gemeente inwoners tevreden? APPLY FACTORY kan o.a.  door de analyse van de lokale stakeholders hier een helder beeld creëren voor lokale start van vergroten betrokkenheid en inspraak en nog belangrijker: de realistische doelen en verwachtingen naar boven halen die elke politieke partijen niet kan ontkennen of alleen wil verbinden aan een politieke, overtuigende keuze.

gemeenteraadverkiezingen-2018

Voorbeeld hiervan is de inspraak bij het creëren van wijkplannen en organiseren van kleinschalige woonvormen; wat is de reële vraag en welke vrijwilligersnetwerken zijn aan te spreken en in te zetten in de behoefte van de kwetsbare inwoners. Daarnaast ook hier kunnen er keuzes gemaakt worden vanuit de schaarste die er heerst vanuit de budgetten? Dan komen we alweer dicht bij de politieke keuzes, echter die dienen dan op gemeentelijk niveau eensluidende te zijn en de versplintering in de vertegenwoordig kan het proces in de wijk frustreren. Echter als je direct de uitvoering, het draagvlak weet te vertalen naar een gezamenlijke opgave voor een concreet project in de wijk is er geen issue meer, maar is het de vraag wie de regie gaat voeren. Dat kunnen diverse partijen zijn, als er maar 1 wijkplan is, 1 gemeenschappelijke verantwoordelijkheid die in de gemeenschap voor meerdere jaren aanspreekbaar is.

Meer weten?