Nederland is goed georganiseerd qua mogelijkheden in wonen met zorg en heeft daarin de komende jaren nog complexe uitdagingen aan te gaan. Zowel op locatieniveau (zorg- en verpleegcentra) als op stedelijke niveau (Schiedam, Vlaardingen, Maasluis, Rotterdam en Den Haag) heeft APPLY FACTORY een aanbod om de woonzorg agenda te verstevigen en starten van vernieuwende projecten. Voor de gemeente Rotterdam diverse woonzorgcentra gecoördineerd, gesubsidieerd en gesteund qua kennis om tot een integraal concept te komen. Voorbeelden daarvan zijn De Nieuwe Nachtegaal in Charlois, het Bramanteplein in Prins Alexander en het Bergwegcomplex in het Oude Noorden, alle drie woonzorg projecten alwaar wijkfunctie, horeca en wonen, zorg en welzijn samen komen en duurzaam voor de wijkbewoners beschikbaar zijn. Daarnaast als directeur vergaande projecten gestart waarin vastgoedportefeuille is gestabiliseerd door onrendabele gebouwen af te stoten (Middin) , nieuwe projecten te starten in samenwerking met de gemeenten en buurtcentra te koppelen aan de wijkplannen en woonservices (B&A groep).

Aansturen vernieuwing woonzorgcentra

implementeren van EPD, Medicatie en kwaliteitslabels, protocollering, wijkgericht werken, sociale wijkteams. Nieuwe Nachtegaal is een mooi voorbeeld alwaar een oud zorgcentrum is omgebouwd naar een integraal buurtcentrum in Oud-Charlois. In Schiedam bij de Gorzen de eerste woonservicegebieden als basis georganiseerd en daarna verder gestart vanuit zorg in Maassluis, alwaar er 2 gebieden zijn gerealiseerd. APPLY FACTORY kent de opzet en operationalisering van het bouw en zorgproces en daarin de onderscheidende services te exploiteren. Kleinschalig wonen (24-36 units) staat daarbij voorop qua schaal en realisatie.

Michel de Visser, adviseur wonen, zorg en welzijn: Ik werk sinds 2010 met Sikko samen. Sikko is iemand waarbij verbinden centraal staat, zowel denkend op de korte als de lange termijn en oog voor ieders (soms wisselende) belang. Verbinden van partijen en verbinden van operationele uitgangspunten aan tactisch beleid en strategische doelstellingen. In een dynamisch krachtenveld vol veranderingen en wisselende belangen werkt Sikko en doet dat met verve en elan, gericht op het bereiken van concreet resultaat voor die groepen in de samenleving die dat nodig hebben.

Woonservicegebieden

o.a. in gebied IJsselmonde voor alle wijken (ook wel zelfredzame wijken genoemd). In totaal zijn er 14 gebieden binnen Rotterdam concreet uitgewerkt als woonservicegebied en is het programma (2007-2012) op diverse onderdelen in projecten vervolgd. Daarnaast in Amersfoort de aanbesteding begeleid voor het totale welzijn; van offerte tot eerste transities in het uitvoeringsprogramma waarin er gebiedsgericht en met inspraak van bewoners wijkplannen en bijbehorende budgetten zijn gealloceerd.

Hamit Karakus, voormalig wethouder wonen en economie in de gemeente Rotterdam en momenteel directeur Platform31; Als programmamanager woonservicegebieden heeft Sikko vele stakeholders in de stad bij elkaar gebracht was het managen van de belangen een uitdaging. Wonen en Zorg is voor Sikko niet alleen maar een kwestie van bouw en zorglogistiek aan elkaar koppelen, maar heeft hij tevens een hart voor de kwetsbare en senioren groepen. Het gebiedsgericht werken, de dataverzameling en bijeenkomsten waren met Sikko als verbinder goed georganiseerd waardoor de koers, samenwerkingsmogelijkheden helderder zijn geworden.