In de Gemeente Rotterdam, bij de Argos Zorgroep en Humanitas Rotterdam heeft Sikko meer dan 18 jaar gewerkt aan de samenhang in wijken tussen Wonen, Zorg & Welzijn. Door binnen een afgebakend gebied te analyseren welke zorgvragen, diensten en langdurige woonbehoeften er zijn kunnen de diverse stakeholders meer samenhang realiseren. Daarbij waren woningbouwcorporaties, zorgorganisaties en de welzijnsorganisaties betrokken en uiteraard de inwoners zelf. Welzijn als preventieve factor voor gezondheid en maatschappelijke problemen kan hiermee resultaat- en gebiedsgerichter georganiseerd worden. Meten, data gestuurd leren en betrekken van de gemeenschap kan met deze aanpak en kennis voorop staan. Ook het opstellen van planvorming en uitvoering van een nieuwe welzijnsorganisatie in Amersfoort, indebuurt033, heeft innovatieve en resultaatgerichte organisatievorm opgeleverd. Op deze wijze kunnen wetten meer op de achtergrond verdwijnen en gemeenschappelijke relaties en netwerken versterkt en ingezet worden (WLZ, Participatiewet, ZVW, WMO, etc.)

Data gebiedsgerichte projecten

Data gebiedsgerichte projecten met gebruik van GIS data per gebied, wijk of gebouw door de leefstijlenmethodiek en meer gebiedsgerichte programmering aan te bieden waarbij inwoners, gemeente en ondernemers vraagsturing faciliteren van de inwoners. De APPLY FACTORY start deze programmering vanuit concreet draagvlak en KPI- resultaatgebieden.

Stakeholdersanalyse en management

Diverse belangen en diensten lopen in de gebieden niet eenduidig of zijn niet in verbinding, missen de gezamenlijke opgaven tussen woondiensten, intramurale zorg en jeugd/welzijn. Door gebiedsgerichte plannen, fysieke opgaven aan elkaar te verbinden komen  langdurige exploitaties en programma van zorg en welzijn tot uitvoering en duurzame exploitaties. Account en stakeholdersmanagement is hierbij de het basis instrument vanuit de APPLY FACTORY.

Gebiedsgericht inkopen van welzijn en zorg

Als accounthouder vanuit de centrale stad Rotterdam de deelgemeente Charlois gefaciliteerd is het opstellen van het eerste gebiedsgerichte bestek (integrale opdracht). Doel was om tot eenduidige resultaten in het sociale domein te komen en daarin voor het eerst voor de kwetsbare inwoners het meetinstrument “de Zelfredzaamheidsmatrix” toegepast. Voor diverse offertes van zorg – en welzijnspartijen mogelijkheden benut om zorg- en welzijnsorganisaties in nieuw perspectief van gebiedsmanagement te positioneren en ondernemerschap in de wijk gestimuleerd.

samenwerken-voor-gebiedsinkoop

Inspraak en wijkplannen

Inspraak en wijkplannen gestart in de wijken door gebiedsbijeenkomsten te leiden, de wijkplannen met inwoners en lokale ondernemers te maken en subsidieregeling voor bewoners te faciliteren. Daarnaast het organiseren van de juiste basisorganisatie voor gebiedsgericht werken met buurtnetwerkers en jongerenwerk de zorg, veiligheid in verbinding met de wijkorganisaties verbeterd (in o.a. Amersfoort, Rotterdam, Den Haag).