Binnen het sociaal domein staan de transformaties en veelal ook de disruptiviteit bovenaan om tot goede, integrale en mensgerichte zorg te komen. Apply Factory staat voor de juiste business plannen op een sociaal en gedragen manier in uitvoering brengen. Dit kan door een aanbesteding te starten en inhoudelijk, tactisch en technisch hier de beste offerte of juist de beste uitvraag daarin te creëren.

Doordat Sikko momenteel voorzitter is van de Nederlandse vereniging van Supported Employment heeft hij veel ervaring met bestuurlijk stakeholdersmanagement en het inzetten van Supported employment (begeleid werken) als benaderingswijze en methodiek. Naast de landelijke ontwikkeling ; “werk is de beste zorg” is hij ook aangesloten op een EU en wereldwijd netwerk alwaar inclusief denken en organiseren leidend is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bid en offertemanagement voor aanbestedingen

Bijvoorbeeld bij combinatie SAM&, een nieuwe coalitie van GGZ Rivierduinen, s’Heerenloo, INZOWIJS, MEE ZHN en ENVER voor aanbod van hele jeugdzorg in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Zowel inhoudelijk, juridisch, financieel de offerte (94 miljoen) gecoördineerd i.s.m. directie en management van de diverse organisaties.

Erik van der Zeijden, directeur INZOWIJS en de Zorgfabriek Leiden; Sikko heeft als bidmanager, schrijver en offerte specialist de diverse partijen en opgaven voor de offertefase tot een goed einde weten te brengen. Zowel juridisch als inhoudelijk een lastig en intensief traject waarbij energie en incasseringsvermogen van Sikko groot was in de piek van werkzaamheden en daarbij aan te leveren documenten en inhoudelijke bijdragen.

Aanbesteding Flex-personeel

vanuit G4S gecoördineerd als directie zorg en welzijn waarbij een 4 jarig contract is afgesloten voor flexibele inzet verpleegkundigen, specialisten voor de GGD en veiligheidsregio Friesland.

Frans Vos, Partner BMC Advies groep; Sikko is een sleutelfiguur in de aanpak van de grote maatschappelijke opgaven op het vlak van zorg, wonen en participatie. Hij is een meester in het benutten van de wisselwerking tussen nieuwe beleid (on)mogelijkheden en het innovatief vermogen van partners in de stad. Daarmee is hij een voorbeeld van een veelzijdig manager, die daadwerkelijk niet vanuit een ivoren toren functioneert.

Aanbesteding Jeugd/Wmo en sociale wijkteams

in gemeente Hollands Kroon gewonnen met offerte en gespreksronde, echter in de eerste concretiseringsfase heeft G4S zich terug moeten trekken door globale omstandigheden, omvang van deze aanbesteding lag rond de 85 miljoen voor 4 jaar.