Visie op ouderen, geluk en sociaal rendement.

Al ruim 14 jaar is Happy senior als adviesbureau actief in het netwerk en de markt van zorgaanbieders, gemeenten, sociaal ondernemers en is Sikko Bakker daarvan de moderator en verbindende factor. Door een breed netwerk van experts, verandermanagers, eigenzinnige dwarsdenkers en gewoon harde werkers kan Happy senior het verschil maken in de zorg aan ouderen. Belangrijkste basis is het denken in mogelijkheden positieve beleving van het ouder worden en senioriteit. Daarbij staat optimalisatie van kwaliteit bovenaan en wordt vanzelfsprekend gevolgd door maatschappelijke betrokkenheid en inlevingsvermogen voor de kwetsbaarheid van oudere mensen. Happy senior wil bijdragen aan het zelfstandig perspectief voor senioren die daarin nog kansen ontberen en tegen regels en grenzen aanlopen om mee te kunnen doen in de samenleving. Publiek en private werkwijzen kunnen elkaar in balans brengen als de gemeenschappelijke denkkracht en passie wordt aangesproken. Prijs, professionaliteit en betrouwbaarheid zijn daarbij vanzelfsprekend in de juiste balans.

De mens centraal bij werken met (kwetsbare) ouderen,
moeilijker dat het lijkt…

Happy senior staat voor de volgende waarden in het werken met kwetsbare ouderen:

  • Passie in je werk. Met passie je werk doen en resultaten bereiken!
  • Vooruitgang ervaren door te leren en te doenen daarmee concrete resultaten boeken.
  • Invloed hebben op je werksituatie, die zelf (mee)bepalen.
  • Verbinding: genoeg en (heel) goede relaties met collega’s.
  • Flow: werk doen dat uitdagend genoeg is maar niet teveel van je vraagt.
  • Voor een hoger doel werken dat iedereen kent en kan binden.

Operationeel en project management

voor Argos zorgroep en Humanistisch Rotterdam door o.a. verpleegunits, zorgunits, thuiszorg, restaurants en facilitair beheer aan te sturen. Daarmee o.a. EPD’s in de zorg geïntroduceerd, medicatieverstrekking en kwaliteitstrajecten toegepast, Wijkactiviteiten verbonden aan de zorgcentra, verbouwingen aangestuurd, samenwerking gemeenten bestuurt, etc.

Peter Muis, manager beleid en kwaliteit Lelie Zorggroep, Sikko is een gedreven projectmanager die mensen en organisaties weet te verbinden. Schakelt tussen politiek, (deel)gemeentelijk beleid en instellingen/ondernemingen. Onderhoudt op actieve en plezierige manier de relaties, die wel moeten leiden tot resultaten. Werkt vanuit een visie die gericht is op het welzijn van de ‘cliënt’ en weet anderen daarin mee te nemen.

Even buurten; Integrale wijkaanpak:

Samenwerken door het projectmatig organiseren van sociale wijkteams waarin 1 spil zich inzet om de sociale netweken rond kwetsbare ouderen te versterken: ook wel Even Buurten genoemd welke nu geborgd is in elk wijkteam van de stad Rotterdam en landelijk navolging heeft. Door de Erasmus Universiteit is er “evidence based” onderbouwing geleverd en de Hogeschool Rotterdam heeft de toolkit “Even Buurten”, de integrale wijkaanpak gemaakt.

Dini Smilde, voorzitter GENERO netwerk Rotterdam, partner Pallas Health Research. Als penvoerder en programmamanager van “Even Buurten” behaalde Sikko mooie resultaten door zijn focus op de einddoelen, zoals passende ondersteuning voor ouderen, en het contact met alle stakeholders. Voor initiatiefnemer GENERO – netwerk ouderenzorg, Hogeschool Rotterdam, alle betrokkenen uit wonen, zorg en welzijn en de Erasmus Universiteit was het een nuttig en leerzaam traject. Sikko wist op diverse fronten de juiste keuzes en beslissingen te sturen zodat uiteindelijk de eindgebruiker: kwetsbare ouderen in de Rotterdam baat hebben bij de integrale wijkaanpak. Ook professionals zijn nog steeds enthousiast en actief in het coördineren van de sociale netwerken met ouderen en bevestigen de meerwaarde voor kwetsbare ouderen.

Cook Now!

Diverse kookworkshops gegeven in 2017 waarin veranderingen en zienswijzen naar rol en vermogen van ouderen het onderwerp is en verschillende netwerken, beroepen elkaar ontmoeten. Onderwerpen gaan over innovatie, nieuwe business cases in de thuiszorg en samenwerking in wonen en zorg op landelijk niveau. Voor zowel ondernemers in de zorg als overheidsfuncties.